Düzenleme Kurulu

Çalıştayın ana teması “Toplumda Daha Fazla Roman Varoluşu” olup Romanların yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri ve sosyal ayrımcılığın önlenmesi konuları ele alınacaktır.
Çalıştayın ana teması “Toplumda Daha Fazla Roman Varoluşu” olup Romanların yaşadıkları sorunlar, çözüm önerileri ve sosyal ayrımcılığın önlenmesi konuları ele alınacaktır.

Düzenleme kurulu başkanı
Öğr. Gör. Figen Çavuşoğlu

Düzenleme kurulu
Arş. Gör. Ayşe Çal
Arş. Gör. Alaattin Altın
Arş. Gör. Mehmet Korkmaz
Arş. Gör. Güven Soner
Arş. Gör. Mesiya Aydın
Arş. Gör. Emel Güven
Arş. Gör. Elif Büyük
Arş. Gör. Didar Karakaş

Sekreterya
Arş. Gör. Didar Karakaş
Arş. Gör. Elif Büyük

İletişim;
03623121919/ 6380
Arş. Gör. Didar Karakaş
karakasdidar@gmail.com