Proje

Proje Hakkında Bilgiler

Genel Hedefler:

Dezavantajlıların sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır

 

Özel Hedefleri:

Samsun ve Amasya’da yaşayan Romanlara mesleki eğitim vererek istihdam edilebilirliklerini sağlamak, staj ve işbaşı eğitimleriyle işe adapte etmek, kişisel gelişim eğitimleriyle iş piyasasında kalıcı kılmak, iş güvenliği eğitimiyle ise güvenli çalışma ortamı sağlamaktır. Seminer, konferans ve toplumsal etkinliklerle de toplumda romanlara karşı oluşmuş ayrımcılığı ortadan kaldırmaktır.

Temel Faaliyetler

  1. Hazırlık ve Görünürlük Faaliyetleri,
  2. Satınalma Faaliyetleri,
  3. Eğitim Faaliyetleri,
  4. Sosyo Kültürel Gezi ve Sportif Faaliyetler,
  5. Seminer/Konferans/Çalıştay Faaliyetleri,
  6. İstihdama Yönelik Faaliyetleri
  7. Avrupa Roman Dayanışma Ağı kurma Faaliyeti,
  8. Kapanış Şöleni ve Raporlama
Projenin ilgili olduğu sektör/alan Romanların Sosyal Entegrasyonu
Projenin uygulandığı yer Samsun, TR 83, Türkiye
Projenin başlangıç tarihi 01.11.2016
Toplam süre 12 Ay
Teklif Çağrısı Referans Numarası EuropeAid/135743/ID/ACT/TR
Teklif Çağrısının Başlığı Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam

Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi – DESIP

Başvuru Sahibinin Adı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Proje Türü Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse

edilmektedir.